Leki homeopatyczne

2

Aconitum Napellus Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

24,00 zł

Aconitum Napellus Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

26,50 zł

Aconitum Napellus Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Aconitum Napellus Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,00 zł

Aconitum Napellus Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

20,00 zł

Aconitum Napellus Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

18,00 zł

Actaea Racemosa Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

24,00 zł

Actaea Racemosa Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Actaea Racemosa Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Actaea Racemosa Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

21,00 zł

Aesculus Hippocastanum Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

14,50 zł

Aesculus Hippocastanum Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

18,00 zł

Aesculus Hippocastanum Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Agaricus Muscarius

granulki, 4 gramy = 80 granulek

25,50 zł

Agaricus Muscarius

granulki, 4 gramy = 80 granulek

15,00 zł

Agaricus Muscarius

granulki, 4 gramy = 80 granulek

14,50 zł

Agraphis Nutans Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,00 zł

Agraphis Nutans Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,00 zł

Ailanthus Glandulosa

granulki, 4 gramy = 80 granulek

18,00 zł

Ailanthus Glandulosa

granulki, 4 gramy = 80 granulek

18,00 zł

Allium Cepa Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

22,00 zł

Allium Cepa Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Allium Cepa Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Allium Cepa Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

14,50 zł

Aloe Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Aloe Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Alumina

granulki, 4 gramy = 80 granulek

21,50 zł

Alumina

granulki, 4 gramy = 80 granulek

18,00 zł

Ambra Grisea

granulki, 4 gramy = 80 granulek

19,00 zł

Ammonium Muriaticum

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Anacardium Orientale Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

26,00 zł

Anacardium Orientale Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

20,00 zł

Anacardium Orientale Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,00 zł

Anacardium Orientale Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,00 zł

Angin-Heel SD

tabletki, 50 tabletek

39,00 zł

Antimonium Crudum Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Antimonium Crudum Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Antimonium Crudum Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Antimonium Tartaricum Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

25,50 zł

Antimonium Tartaricum Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

22,00 zł

Antimonium Tartaricum Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Antimonium Tartaricum Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,00 zł

Antimonium Tartaricum Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,00 zł

Apis Mellifica Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

26,00 zł

Apis Mellifica Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

26,00 zł

Apis Mellifica Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Apis Mellifica Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

16,50 zł

Apis Mellifica Boiron

granulki, 4 gramy = 80 granulek

22,00 zł

2